Riksantikvarens infoblader

Her finner du riksantikvarens infoblader om:

  • Produksjon av linolje

  • Fargeundersøkelse

  • Maling på eksteriør på verneverdige bygninger

  • Vedlikehold av vinduer

  • Linoljemaling og svertesopp

  • Innvendig maling av hus før ca 1950

Infoark_395_MalingProduksjonavlinolje linoljemaling.no historiskmaling.pdf
infoark_931 linoljemaling.no historiskmaling.pdf
Linoljemaling_infoark_rev2020 Historisk maling.pdf
Infoark_381_Vinduer linoljemaling.no historisk maling.pdf
infoark linoljemaling og svertesopp.pdf
Maling av hus før 1950.pdf

Har du spørsmål om linoljemaling og produkter send inn til

Teknisk support: Malermester og dekorasjonsmaler Roger Studsrud