Treverk - puss - metall

Utvendig linoljemaling på tre?

- Mal helst i varmt og tørt vær. Beste maletid er mai-august.

- Treet må være tørt og fuktighetsforholdet må ikke overstige 16%. Hvis treverket er for fuktig, kan ikke linoljen trenge ordentlig inn i underlaget.

- Linoljemaling tørker sakte og tørketiden utvides i kulde og fuktighet. Du bør derfor ikke male ved temperaturer under + 10 °.

- Mal heller ikke når det er fare for regn eller kraftig duggdannelse - da risikoen ellers er stor for at teppeflekker vil oppstå.

- Unngå også maling på direkte soloppvarmede overflater, da dette kan føre til for rask tørking på overflaten med blemmer som resultat.


Maling med linoljemaling på nytt treverk?

Forsikre deg om at treverket er rent og tørt. Børst av løst støv. Normalt kreves det tre strøk.

- Ved grunning skal malingen fortynnes med 30-40% lavaromatisk white spirit (eller balsamterpentin), dvs. 3-4 dl white spirit til en liter farge. Malingen skal ha lav viskositet slik at den trenger ordentlig inn i treet. Sørg for å mette endetre og fuger slik at malingen absorberes og gir god fuktsikring på disse utsatte stedene.

- For mellomstrøk, fortynn malingen med 15-20% white spirit.

- Til sluttstryking brukes alltid ufortynnet maling.


Tenk på dette når du maler med linoljemaling:

- Linoljemaling bør alltid strykes tynt. For tykke lag fører til dårligere tørking og dermed høyere risiko for rynker og blemmer som et resultat. Det er viktig at overflaten er jevn og glatt, og ikke absorberende før det siste strøket.

- Bruk en rund eller oval pensel av god kvalitet og med svinebust (Gnestapenseln anbefales) og arbeid malingen godt inn i underlaget. Roller skal ikke brukes.

- Tørketid ved 20 ° C og normal fuktighet er omtrent 24-36 timer. I kaldere og våtere vær forlenges tørketiden. Mal aldri før det underliggende malingslaget har tørket. Herding tar lengre tid, fra noen dager opp til flere måneder, avhengig av de ytre forholdene.


- Sørg for å røre malingen grundig fra bunnen.

Maling med linoljemaling på jern, plåt og puss?

Linoljemaling brukes hovedsakelig utendørs på treflater, men kan også med fordel males på andre materialer som gips, stein, metallplater etc. I mange kirker og andre kulturbygninger rundt om i landet finnes linoljemaling på tak så vel som på kalkpussede vegger og jerngjerder.


Maling med linoljemaling på metallplater?

Nye metallplater slipes (med f.eks. Scotch Brite) før det primes for å fjerne den fabrikk-leverte lagerbeskyttelsen. Den rensede overflaten grunnes med en alkalisikker grunning - f.eks. Isotrol grunning - og deretter males den to ganger med ufortynnet linoljemaling i tynne lag eller et strøk med eks. Isotrol Pansar og en strøk med ufortynnet linoljemaling.

Eldre, tidligere malt metall vaskes og slipes for å oppnå en solid overflate. Slip ned ev. malingskanter og deretter grunn med Isotrol grunning. Deretter to strøk med ufortynnet linoljemaling i tynne lag - eller ett strøk med Isotrol Pansar og ett strøk med ufortynnet linoljemaling.

Les mer om ISOTROL-grunning


Maling med linoljemaling på puss og stukkatur?

Gips og stuk er porøse underlag, og det er viktig at overflaten er mettet før etterbehandling. Siden gips er et alkalisk materiale - som ikke er bra for oljemaling - er det derfor viktig at overflaten er ordentlig "karbonert", dvs. herdet, og at pH-verdien ikke er for høy. Kontroller overflatens pH med et pH-papir. Den passende pH-verdien er 7 - som er nøytral, dvs. verken sur eller alkalisk.

Påfør deretter linoljemaling i flere lag fortynt suksessivt med ca. 40%, 25% og 15%. Hvis overflaten er mettet og glatt, avsluttes med ufortynnet eller med 10% tynnet maling, avhengig av overflatens struktur.